Nedsivningsanlæg

Regnvand1Store mængder regnvand har været en udfordring for både private og offentlige de senere år. Derfor bistår og vejleder vi oftere og oftere i etableringen af nedsivningsanlæg. Nogle af de ting, der skal autoriseret kloakmester til er, hvis der bør etableres højvandslukke, pumpebrønd og andre “indgreb” i afløbsinstallationerne.email6

Vi har en holdning til, at regnvandet skal tilbage til grundvandet, således at vi passer godt på vores drikkevand, og der også er rent drikkevand til de næste generationer.