Jordstabil

Jordstabilisering er en ny mobil metode, hvor opgravet jord i forbindelse med f.eks nedgravning af rør og ledninger forbliver på opgravningsstedet. Det behandles og genbruges, i stedet for at blive transporteret til et jordbehandlingsanlæg eller jorddepot.

email6

 Metoden – kort fortalt:

Jordstabiliseringsmetoden anvendes typisk, når jorden ikke er egnet til indbygning. 

Proces1

Figur ovenfor viser metoden omkring Jordbyg. Den nye Jordstabil metode kontra den gamle der kræver vognmands kørsel og grusgrav.

Jordstabiliseringsmetoden anvendes typisk, når jorden ikke er egnet til indbygning.

Metoden kan anvendes flydende eller tør, alt efter opgavetypen.

Opgravet jord føres gennem en knuser for at opnå ensartethed. Herefter tilføres jorden fyldstoffer som eksempelvis vand og bindemiddel.

Dette giver jorden en egnet egenskab og styrke efter hærdning, egnet til den enkelte opgave.

Ud fra forskellige såkaldte ”recepter” blandes jord, og fyldstoffer (vand og bindemiddel mv.) sammen på en sådan måde, at dens styrke svarer til jorden omkring hullet. På den måde vil den opgravede jord og den omkringliggende uberørte jord reagere ens, og man undgår sætningsskader mv.

Ved den flydende jordstabiliseringsmetode kan den behandlede jord hældes, eller pumpes, ned i udgravningen. Ved tørmetoden skal behandlet jord stampes efter behov.

Metoden er udviklet over flere år og benyttes i dag ved ledningsreparationer bl.a. i hovedstadens forsyning HOFOR.

Vores virksomhed har sammen med Teknologisk Institut samt Vejdirektoratet gennemført beregninger og test i forbindelse med kloakreparationsopgaver for HOFOR.

Udvikling:

Vores metode udvikles løbende, og der findes nye anvendelsesmuligheder efterhånden, som vi modtager henvendelser om behov for stabilisering indenfor nye områder.

Den stabiliserede jord kan opnå forskellige egenskaber alt efter hvilke fyldstoffer og bindemidler, der anvendes.

 

Fordele ved metoden:

 • Ved jordstabilisering formindskes CO2-udledningen, idet omfanget af lastvognskørsel med opgravet jord og nye materialer til tilfyldning reduceres markant.
 • Mængden af tung trafik reduceres, hvilket specielt i tætbebyggede områder er en stor fordel.
 • Der spares penge i forhold til bortskaffelsen af opgravet jord, som under normale omstændigheder ikke vil kunne bruges, eksempelvis på grund af for stort vandindhold.
  • Samtidigt reduceres den relativt store udgift til vognmanden, som både kører jord fra og grus til arbejdsstedet. Besparelsen her vil naturligvis afhænge af opgavens geografiske placering i forhold til nærmest jordbehandlingsanlæg eller jorddepot.
  • Der spares tid i udførelsesprocessen, idet den stabiliserede jord er klar til belægning allerede efter ca. 18 timer.
  • Enklere arbejdsgang:
   • Ved den traditionelle metode, hvor udgravningen fyldes med grusmaterialer, skal komprimeringsudstyr anvendes for at sikre stabilitet og bæreevne. Dette udstyr har ofte udfordringer i især små og smalle udgravninger på grund af eksempelvis mange ledninger i jorden, gravekasser eller lignende. Hvis man benytter jordstabilisering, elimineres problemet, idet der ikke er behov for brug af komprimeringsudstyr nede i udgravningen.
   • Større kvalitet og minimeret risiko for skader:
    • Idet jordblandingen inden hærdning er flydende, fylder den automatisk udgravningen helt ud, også under og omkring rør i udgravningen, og under gravekassen når den gradvist løftes op af udgravningen. Det betyder også, at risikoen for efterfølgende sætningsskader minimineres betragteligt.

Hold dig opdateret på jordstabil.dk