Kloakering

Hvis du skal kloakere, er det vigtigt at planlægge opgaven sammen med en erfaren kloakmester. Vi giver dig gerne vores anbefalinger uden beregningemail6.

Vi tilbyder alt kloakarbejde både indenfor og udenfor normal arbejdstid og har mange års erfaring med løsninger til private samt offentlige institutioner og virksomheder.

IMG_0042

Værd at vide når din ejendom skal kloakeres

Hvorfor skal vi have kloakeret?
Det er miljøloven, der for at skåne miljøet og sikre en forbedret tilstand i vandløb, søer, moser og hav, via kommunerne påbyder en plan for spildevandsrensning og kloakering.

Hvem har ansvaret for spildevandskloakeringen?
Det er Forsyningen, der har ansvaret for kloakering uden for grunden, og ejeren har ansvaret inde på grunden.

Kan jeg selv bestemme, hvordan der skal kloakeres?
Nej – spildevandsplanen oplyser, hvordan der skal kloakeres og hvilken renseklasse, ejendommene skal leve op til i de enkelte områder.

Kan jeg selv udføre kloakarbejdet på min egen grund?
Nej – du skal have en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet på din grund. Karsten Reinhard har autorisation til dette.

Hvad skal der ske med min tank (samletank/septiktank), når jeg bliver sluttet til kloak?
Du skal have en autoriseret kloakmester til at sløjfe tanken. Karsten Reinhard har autorisation til dette.